Bezpečnostní pokyny

Dodržuj tato pravidla u všech svíček značky Knihsta Candles:

Norma 15494 (650121) ukládá bezpečnostní značení svíček určených pro hoření v místnosti. Při použití jakékoliv svíčky zakoupené na e-shopu https://www.knihstacandles.com, se řiď těmito bezpečnostními pokyny:

  

 • K uhašení svíčky nikdy nepoužívej vodu, nebo jinou kapalinu.
 • Svíčku umísti pouze na rovný povrch mimo dosah dětí.
 • Svíčku umísti v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
 • Neumisťuj svíčku do průvanu.
 • Svíčku nech hořet minimálně hodinu, dokud se nevytvoří rozpuštěná hladina vosku po celém průměru svíčky.
 • Svíčku neměj zapálenou déle než 4 hodiny.
 • Než svíčku zapálíš znovu, nech vosk zcela zatuhnout.
 • Před dalším zapálením odlom nebo odstřihni část ohořelého knotu. Zůstane ti cca 3 mm knotu. Jinak by ti mohla svíčka čoudit, nebo mít moc velký plamen.
 • Zbytky knotu vyhoď. Nedávej jej do vosku svíčky.
 • Pokud svíčka v průběhu hoření samovolně zhasne, odeber část vosku. Pokud nepomůže odebrání vosku, pomůže svíčku obalit do alobalu i přes okraj sklenice tak, aby se vosk mohl pořádně roztavit.
 • Nikdy nemanipuluj se svíčkou, která hoří, nebo pokud není vosk tuhý.
 • Svíčky měj od sebe 10 cm, a to i od ostatních předmětů.
 • Nikdy nenechávej hořící svíčku bez dozoru.

Stejně tak platí pokyny k používání zakoupených vonných vosků:

 • Používej aromalampu určenou k tavení vosků.
 • Udržuj mimo hořlavý povrch a předměty.
 • Udržuj mimo dosah dětí a zvířat.
 • Nenechávej spalovat vosk déle než 3-4 hodiny.
 • Umísti aromalampu na rovný povrch.
 • Nikdy nenechávej aromalampu hoře bez dozoru.

 

 

Bezpečnostní pokyny aktualizovány ke dni 1.1.2023.

 

Zpět do obchodu